Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 12 Pro: Thiết kế độc quyền - Logo RhinoShield (nền trắng)