Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 12 Pro: Thiết kế độc quyền - Dấu chấm tương phản