Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 12 Pro: Thiết kế độc quyền - Mèo béo kêu meo meo