Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 12 Pro Max: Thiết kế độc quyền - Tình Yêu Thầm Kín (Nền Trắng)