Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 12 Pro Max: Thiết kế độc quyền - Sói Đầu Đàn (Tạo Hình Hình Khối)