Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 12 Pro Max: Thiết kế độc quyền - Báo Đốm (Tạo Hình Hình Khối)