Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 12 Pro Max: Thiết kế độc quyền - Ngụy Quân Đội Woodland Với Họa Tiết Mèo Sáng Tạo