Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 12 Pro Max: Thiết kế độc quyền - Họa Tiết Ngụy Quân Đội Splinter M90