Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 12 Pro Max: Thiết kế độc quyền - Họa Tiết Ngụy Trang Quân Đội Mỹ M81 US.