Backplate Ốp điện thoại RhinoShield Mod NX iPhone 12 Pro Max: Thiết kế độc quyền - Hoa Văn Ngụy Trang Camo Quân Đội (B&W)