Ốp lưng điện thoại iPhone 11 RhinoShield SolidSuit: Thiết kế độc quyền - Quốc kỳ Pháp