Ốp lưng điện thoại iPhone 11 RhinoShield SolidSuit: Thiết kế độc quyền - Love Is Love (Nền Nhiều Màu)