Case AirPods Pro RhinoShield - Bộ tiêu chuẩn (Nắp +Thân Case)