Case AirPods Pro RhinoShield: Thiết kế độc quyền - Nút Thắt Tình Yêu 1