Case AirPods Pro RhinoShield: Thiết kế độc quyền - Nút Thắt Cát Tường