Case AirPods Pro RhinoShield: Thiết kế độc quyền - H.O.P.E