Case AirPods Pro RhinoShield: Thiết kế độc quyền - Dấu chấm tương phản