Case AirPods Pro RhinoShield: Thiết kế độc quyền - vòng dệt mùa hè