Case AirPods 2 RhinoShield - Bộ tiêu chuẩn (Nắp +Thân Case)