Case AirPods 2 RhinoShield: Thiết kế độc quyền - Nút Thắt Cát Tường