Case AirPods 2 RhinoShield: Thiết kế độc quyền - vòng dệt mùa hè