“Protect technology, the planet, and individuality.”


Được thành lập vào năm 2012, RhinoShield đã phát triển từ một start-up tại Kickstarter thành một thương hiệu phụ kiện bảo vệ thiết bị điện tử toàn cầu. Với hệ thống cửa hàng ở Châu Á, Bắc Mỹ và Châu Âu, chúng tôi đang tiếp tục mang sự bảo vệ mang tính công nghệ của mình đến với mọi


Kể từ khi được thành lập, các ý tưởng thiết kế của RhinoShield luôn dựa trên sự sáng tạo một cách khéo léo. Chúng tôi tiếp tục phát triển các sản phẩm mang tính đột phá, đồng thời duy trì sự bền vững làm cơ sở cho sứ mệnh của mình. Chúng tôi đã đạt đến một cấp độ thiết kế với sự ưu việt hóa đến từ chính người dùng thông qua phong cách cá nhân của riêng họ - như một cuộc cách mạng hóa ngành phụ kiện điện tử.


Protect your world